KOMUNIKAT

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuje, iż postępowanie 1/DT/TZ/2017 zostaje Unieważnione.
Powód unieważnienia - § 18 pkt 1. c) [cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia]" .
szczegóły »

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku obowiązywać będą nadal dotychczasowe taryfy cen opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:
czytaj więcej »

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu ponownie informuje o konieczności zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków - wód opadowych i roztopowych z posiadanych powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. Od dnia 1 lutego 2015 r. ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu zobligowany jest do naliczania opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.
czytaj więcej »ZGŁOŚ AWARIĘ

Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne

  (czynne całą dobę)

tel. 994 (bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne) lub 784 038 679

szczegółowe dane kontaktowe »NA SKRÓTY

Cennik dostarczania wody i odprowadzania ścieków »

Cennik usług »


WAŻNE DANE

NIP 765-000-63-30
REGON 570767102


Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2016 r. - 29.684.000,00
AKTUALNOŚCI

07.10.2016

Podsumowanie projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".

24.3.2016

Inicjatywa konkursu „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN” wyszła od redakcji miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” przy współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.

16.2.2016

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zachęca do picia wody prosto z kranu, tzw. "kranówki". W tym celu zamontowano nowe źródełka w kolejnych szkołach.

7.10.2014

Umowa na roboty budowlane pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku socjalno-technicznego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, wentylacji i klimatyzacji oraz budową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza - JRP/9/2014"

16.9.2014

Jesteśmy Liderem Ekologii 2014 roku!!!

29.5.2014

Umowa na roboty budowlane pn. Budowa systemu automatyki i sterowania reaktorów biologicznych wraz z dostawą systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza

5.3.2013

Umowa na roboty budowlane pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza

22.02.2013

Umowa na usługi pn. Inżynier Kontraktu dla zad. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcz

26.11.2012

Umowa na dostawę samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

11.04.2012

Umowa dotacji - dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego - na dofinansowanie zadania: "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".

11.04.2012

Umowa o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".

30.12.2011

Umowa odnawialnego kredytu obrotowego.

30.12.2011

Umowa nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego.

30.11.2010

Uroczystość podpisania umowy na roboty budowlane realizowane w ramach Projektu pn. Kompleksowe rozwiążanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza.

21.5.2010

Promocja Projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" na targach WOD-KAN w Bydgoszczy.

21.4.2010

Debiut drużyny bowlingowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu w VII edycji turnieju kręglarskiego HAWLING 2010.

31.3.2010

ZWiK Wałcz na 4. miejscu w rankingu najlepiej rozwijających się firm w woj. zachodniopomorskim.

4.3.2010

Uroczystość podpisania umowy na usługi Inżyniera dla Projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".

16.1.2010

Kulig po pięknie zaśnieżonym lesie w okolicach Kołatnika

2.10.2009

Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. "Komplesowe rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".

12.7.2009

Spływ kajakowy rzeką Piławą